AKTA PENGESAHAN ANAK

DASAR HUKUM :

PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 PASAL 50 dan PASAL 52 TENTANG :

1. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

a. kutipan akta kelahiran;

b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;

c. KK orang tua ; dan

d. KTP-el.

2. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

a. kutipan akta kelahiran;

b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;

1. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mebuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.